Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης έτους 2020

Τον Οκτώβριο του 2021 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των συλλεχθέντων στατιστικών στοιχείων της έρευνας επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων Γεωγράφων. Η επικαιροποίηση αφορά στο έτος 2020. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης, επικαιροποίηση έτους 2020

More presentations from Geographers Association of Greece

Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης Γεωγράφων (έτος 2011)

Έρευνα: Επαγγελματική Αποκατάσταση Γεωγράφων (έτος επικαιροποίησης: 2011)

Έρευνα: Γεωγράφοι στην ελληνική αγορά εργασίας (Φεβρουάριος 2006)

Παρουσίαση Ε.ΓΕΩ: Γεωγράφοι στην Ελληνική αγορά εργασίας (Φεβρουάριος 2006)

>

Έλληνες Γεωγράφοι – Οι πρώτες εμπειρίες στην αγορά εργασίας (έτος: 2004)