Ο Γεωγράφος σήμερα

Γεωγραφία είναι η επιστήμη που, κατά κύριο λόγο, πραγματεύεται την ανάλυση και ερμηνεία της σχέσης της κοινωνίας με το χώρο, τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Συνδέει ουσιαστικά το ανθρωπογενές με το φυσικό περιβάλλον, αναπτύσσει και ενδυναμώνει τη χωρική σκέψη και διαμορφώνει το χώρο μέσα στον οποίο εξελίσσονται οι κοινωνίες, επηρεάζοντας τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ως κλασική επιστήμη που γεννήθηκε στην Ελλάδα χιλιάδες χρόνια πριν, και αναβιώνει, ως σύγχρονη επιστήμη, τα τελευταία 30 χρόνια εξετάζει ζητήματα κοινωνικής οργάνωσης, ανάπτυξης υπαίθρου, προστασίας, διαχείρισης και σχεδιασμού τοπίου, αναγνώρισης και διαχείρισης Καρστικών περιοχών και γεωτόπων, βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών και πολιτισμικών πόρων, διαχείρισης ακτών, διαχείρισης πυρκαγιών και περιβαλλοντικών κινδύνων, γεωμορφολογίας, χωροταξίας, αστικοποίησης, κατοικίας, μετανάστευσης, γεωπολιτικής, κ.α. με έμφαση στις χωρικές τους διαστάσεις, αξιοποιώντας εργαλεία όπως η τηλεπισκόπηση, η χαρτογραφία, η χωρική στατιστική και πλείστες εφαρμογές Γεωπληροφορικής. Οι κρίσεις των τελευταίων ετών (χρηματοπιστωτική ύφεση, μεταναστευτική κρίση, φυσικές καταστροφές κ.ο.κ), η ολοένα και αναγκαιότερη επαφή Πολιτείας-Πολίτη σε πολλά επίπεδα μέσω ψηφιακών και άλλων εφαρμογών, οι ταυτότητες τόπων και τοπίων, εύλογα απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού.

Το βασικό αντικείμενο ενός Γεωγράφου είναι η σφαιρική ανάλυση και αποτίμηση των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των διαφόρων φυσικών και ανθρωπογενών φαινόμενων, παραγόντων και δεδομένων σε σχέση με το χώρο, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη (πολιτισμός-κοινωνία-οικονομία-περιβάλλον). Η κατάρτιση των Γεωγράφων περιλαμβάνει μια ποικιλία κατευθύνσεων/ τομέων: φυσικών και κοινωνικών επιστημών, ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου και Γεωπληροφορικής. Συνεπώς οι επιστήμονες Γεωγράφοι μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη σύνθεση των αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών: γεωλογικών, υδρολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνιολογικών, ανθρωπολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, χωροταξικών, πολιτικών, τουριστικών, γεωπολιτικών, κ.α., με σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους, έχοντας ως βασικό στόχο την εφαρμοσμένη και ορθολογική διαχείριση του χώρου. Αυτή η διαχείριση σύνθετων ζητημάτων αποτελεί πάγια και επιτακτική σύγχρονη ανάγκη.