Εγγραφή Μέλους

Επιθυμείς να εγγραφείς μέλος της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας για πρώτη φορά;

Σε ευχαριστούμε και σε καλωσορίζουμε στην Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας. Μέλη μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Γεωγραφίας Πανεπιστημίων είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε Τμήμα Γεωγραφίας.

Η διαδικασία αρχικής εγγραφής αποτελείται από τα εξής δύο βήματα:

Βήμα 1ο – Εξόφληση του κόστους αρχικής εγγραφής καθώς και της τακτικής ετήσιας εισφοράς.*

  • Το κόστος αρχικής εγγραφής ανέρχεται σε 5€
  • Το κόστος της τρέχουσας τακτικής ετήσιας εισφοράς ανέρχεται σε 15€
  • Άνεργοι -με βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ- καταβάλλουν μειωμένη τακτική ετήσια εισφορά ύψους 5€
  • Νέοι Πτυχιούχοι μπορούν να εγγραφούν μέλη της Ε.ΓΕΩ. ως και 12 μήνες από την λήψη πτυχίου τους, εντελώς δωρεάν (απαλλάσσονται από την καταβολή κόστους αρχικής εγγραφής και της πρώτης – τρέχουσας τακτικής ετήσιας εισφοράς).
  • Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν συνδυαστικά τη συνδρομή στο περιοδικό “Γεωγραφίες” -2 τεύχη κατ’ έτος- με κατάθεση επιπλέον ποσού 17€

Ενδεικτικά Παραδείγματα:
– Γεωγράφος που εγγράφεται για πρώτη φορά στην Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας καταβάλει 20€ (αρχική εγγραφή: 5€ / τακτική ετήσια εισφορά: 15€) / Εφόσον είναι άνεργος καταβάλει 10€ (αρχική εγγραφή και μειωμένη τακτική ετήσια εισφορά)

Βήμα 2ο – Αποστολή Δικαιολογητικών

Αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Ε.ΓΕΩ.: info@geographers.gr
α.) αποδεικτικό κατάθεσης
β.) πτυχίο / μεταπτυχιακό / διδακτορικό
γ.) βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. – εφόσον απαιτείται

Γενικές Πληροφορίες

* Τα ποσά καθορίστηκαν βάσει των αποφάσεων της από 28-02-2022, 22ης Γενικής Συνέλευσης.

Για την καταβολή των ως άνω ποσών, η Ένωση Γεωγράφων (Ε.ΓΕΩ.) Ελλάδας, τηρεί τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος: ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (Ε.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ
IBAN: GR82 0171 0020 0060 0204 0031 141
BIC: PIRBGRAA

Εθνική Τράπεζα
Δικαιούχος: ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ Ε.ΓΕΩ. ΕΛΛΑΔΑΣ
IBAN: GR8201101710000017100691595
BIC: ETHNGRAA