Ανακοινώσεις

Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης έτους 2020

Δημοσιεύτηκε: 16/10/2021

Τον Οκτώβριο του 2021 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των συλλεχθέντων στατιστικών στοιχείων της έρευνας επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων Γεωγράφων. Η επικαιροποίηση αφορά στο έτος 2020. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης, επικαιροποίηση έτους 2020

More presentations from Geographers Association of Greece