Πανεπιστήμια / Τμήματα

Στην Ελλάδα υφίστανται δύο Τμήματα Γεωγραφίας. Πρώτο, χρονικά ιδρύθηκε το Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη το 1994. Ακολούθως, ιδρύθηκε το αντίστοιχο Τμήμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα, το 2000.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, τα δύο Τμήματα επεκτείνονται θεματικά σε όλο το ευρύ φάσμα της Γεωγραφίας, ενώ έχουν αναπτύξει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου / Μυτιλήνη

Έδρα: Μυτιλήνη
Ίδρυση: 1994
Site: https://geography.aegean.gr/

Π.Μ.Σ.:
1. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (Ίδρυση: 2005)
2. Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου (Ίδρυση: 2004)
3. Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών (Ίδρυση: 2018, Συνεργασία)

4. Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Συμμετοχή)
5. Παλαιοντολογία – Γεωβιολογία (Συμμετοχή)

Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου / Αθήνα

Έδρα: Αθήνα
Ίδρυση: 2000
Site: https://www.geo.hua.gr/

Π.Μ.Σ.:
1. Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου (Ίδρυση: 2005)
Κατεύθυνση Α: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
Κατεύθυνση Β: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
Κατεύθυνση Γ: Γεωπληροφορική