Τα όργανα της Ε.ΓΕΩ.

Τα όργανα της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας είναι:

  1. Γενική Συνέλευση
  2. Διοικητικό Συμβούλιο
  3. Εξελεγκτική Επιτροπή

Καταστατικό – Άρθρο 11