Γενικά Στοιχεία

> Ίδρυση / ‘Εδρα

Η Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας ιδρύθηκε στις 29/03/2002 με έδρα την Αθήνα και αποτελεί το Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Γεωγράφους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

> Σκοπός

Αναλυτικά, στους βασικούς σκοπούς της Ε.ΓΕΩ περιλαμβάνονται:

1. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης και μέσω αυτής η αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου

2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή των μελών της, σε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

3. Η διαρκής επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση των μελών της και η διάδοση και προαγωγή της γεωγραφικής επιστήμης.

Καταστατικό – Άρθρο 2