Ανανεώσεις Μελών

Α.) Ανανέωση – Είμαι ήδη μέλος και επιθυμώ να ανανεώσω την ετήσια συνδρομή μου

Σε ευχαριστούμε για την ως σήμερα ισχυρή συμβολή σου, στην ενδυνάμωση της Ένωσης Γεωγράφων (Ε.ΓΕΩ.) Ελλάδας. Η συσπείρωση του κλάδου είναι απαραίτητη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Με δεδομένη την ανάγκη ουσιαστικών ενεργειών και παρεμβάσεων για την επίτευξη των σκοπών μας, είναι αναγκαία η έγκαιρη τακτοποίηση των τακτικών ετήσιων εισφορών όλων των μελών της Ένωσης (Καταστατικό, Άρθ.4).

Η διαδικασία ανανέωσης αποτελείται από τα εξής δύο βήματα:

Βήμα 1ο – Εξόφληση παλαιότερων μη καταβληθεισών εισφορών καθώς και της τακτικής ετήσιας εισφοράς.*

  • Το κόστος της τρέχουσας τακτικής ετήσιας εισφοράς ανέρχεται σε 15€
  • Άνεργοι -με βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ- καταβάλλουν μειωμένη τακτική ετήσια εισφορά ύψους 5€
  • Μέλη που έχουν εκκρεμότητες – μη καταβληθείσες εισφορές ως και 31/12/2021- τις τακτοποιούν καταβάλλοντας επιπλέον μια τακτική ετήσια εισφορά
  • Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν συνδυαστικά τη συνδρομή στο περιοδικό “Γεωγραφίες” -2 τεύχη κατ’ έτος- με κατάθεση επιπλέον ποσού 17€

Ενδεικτικά:
– Μέλος που επιθυμεί να ανανεώσει τη συνδρομή του καταβάλει 15€ (τακτική ετήσια εισφορά) / Εφόσον έχει παλαιότερες οφειλές καταβάλει 30€ (τακτική ετήσια εισφορά και τακτοποίηση παλαιών μη καταβληθείσων εισφορών)
– Άνεργος Γεωγράφος που θέλει να ανανεώσει τη συνδρομή του καταβάλει 5€ (μειωμένη τακτική ετήσια εισφορά: 5€) / Εφόσον έχει παλαιότερες οφειλές καταβάλει 10€ (μειωμένη τακτική ετήσια εισφορά και τακτοποίηση παλαιών μη καταβληθείσων εισφορών)

Βήμα 2ο – Αποστολή Δικαιολογητικών

Αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Ε.ΓΕΩ.: info@geographers.gr
α.) αποδεικτικό κατάθεσης
β.) πτυχίο / μεταπτυχιακό / διδακτορικό
γ.) βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. – εφόσον απαιτείταιΒ.) Επανεγγραφή – Ήμουν παλιά μέλος και θέλω να επαναδραστηριοποιηθώ

Σε καλωσορίζουμε ξανά και σε ευχαριστούμε για την ως σήμερα συμβολή στην ενδυνάμωση της Ένωσης Γεωγράφων (Ε.ΓΕΩ.) Ελλάδας. Η διαδικασία επανεγγραφής αποτελείται από τα εξής δύο βήματα:

Βήμα 1ο – Εξόφληση του κόστους επανεγγραφής, παλαιότερων μη καταβληθεισών εισφορών καθώς και της τακτικής ετήσιας εισφοράς.*

  • Το κόστος επανεγγραφής ανέρχεται σε 3€ / Δεν καταβάλλεται από μέλη που αποστασιοποιήθηκαν, χωρίς να διαγράφουν από μέλη της Ένωσης
  • Το κόστος της τρέχουσας τακτικής ετήσιας εισφοράς ανέρχεται σε 15€
  • Άνεργοι -με βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ- καταβάλλουν μειωμένη τακτική ετήσια εισφορά ύψους 5€
  • Μέλη που επαναδραστηριοποιούνται -χωρίς να είχαν διαγραφεί από μέλη της Ένωσης- καταβάλλουν επιπλέον μια τακτική ετήσια εισφορά για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων – μη καταβληθεισών τακτικών ετήσιων εισφορών ως και 31/12/2021
  • Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν συνδυαστικά τη συνδρομή στο περιοδικό “Γεωγραφίες” -2 τεύχη κατ’ έτος- με κατάθεση επιπλέον ποσού 17€

Ενδεικτικά:
– Γεωγράφος που θέλει να επανεγγραφεί στην Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας καταβάλει 18€ (επανεγγραφή: 3€ / τακτική ετήσια εισφορά: 15€) / Εφόσον δεν είχε διαγραφεί τότε καταβάλει 30€ (τακτική ετήσια εισφορά και τακτοποίηση παλαιών μη καταβληθεισών εισφορών)
– Άνεργος Γεωγράφος που θέλει να επανεγγραφεί στην Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας καταβάλει 8€ (επανεγγραφή: 3€ / μειωμένη τακτική ετήσια εισφορά: 5€) / Εφόσον δεν είχε διαγραφεί τότε καταβάλει 10€ (μειωμένη τακτική ετήσια εισφορά και τακτοποίηση παλαιών μη καταβληθεισών εισφορών)

Βήμα 2ο – Αποστολή Δικαιολογητικών

Αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Ε.ΓΕΩ.: info@geographers.gr
α.) αποδεικτικό κατάθεσης
β.) πτυχίο / μεταπτυχιακό / διδακτορικό
γ.) βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. – εφόσον απαιτείται

Γενικές Πληροφορίες

* Τα ποσά καθορίστηκαν βάσει των αποφάσεων της από 28-02-2022, 22ης Γενικής Συνέλευσης.

Για την καταβολή των ως άνω ποσών, η Ένωση Γεωγράφων (Ε.ΓΕΩ.) Ελλάδας, τηρεί τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος: ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (Ε.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ
IBAN: GR8201710020006002040031141
BIC: PIRBGRAA

Εθνική Τράπεζα
Δικαιούχος: ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ Ε.ΓΕΩ. ΕΛΛΑΔΑΣ
IBAN: GR8201101710000017100691595
BIC: ETHNGRAA

One thought on “Ανανεώσεις Μελών

Comments are closed.