Καταστατικό

Η Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας αποτελεί αναγνωρισμένο Σωματείο, σύμφωνα με την 2912/12-04-2002 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο σωματείων με αριθμό μητρώου Α.Μ.: 24040.

Η Ένωση λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως εγκρίθηκε στην 1η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που έγινε στις 10 Μαρτίου 2002 στην Αθήνα. Το Καταστατικό μπορείτε να δείτε εδώ.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2022, η 22η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού και την προσαρμογή του στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις. Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών. Δείτε την Τροποποίηση εδώ.