Ενημέρωση για Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Στο πλαίσιο πρόσκλησης που έχει απευθύνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε Φορείς (Συνεταιρισμούς – Γεωπονικά \ Μελετητικά γραφεία κ.α.) της χώρας ώστε να πιστοποιηθούν για την υποβολή δηλώσεων επιδότησης αγροτών (ΕΑΕ) ως Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στο πλαίσιο του έργου ΟΣΔΕ, προβλέπεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση να απασχολούν για όλη την διάρκεια του έργου (1 έτος) υπάλληλο πλήρους απασχόλησης ΠΕ/ΤΕ με εξειδίκευση στα Γεωχωρικά Δεδομένα.

Παραθέτουμε την διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που μας περιλαμβάνει ρητά στις εν λόγω ειδικότητες που μπορούμε να καλύψουμε την θέση! Άρα μπορεί όποια,-ος συναδέλφισσα/συνάδελφος επιθυμεί, να αποταθεί στους εν λόγω ιδιωτικούς φορείς (περίπου 500 σε όλη την Ελλάδα) για αναζήτηση εργασίας! 

Περισσότερες πληροφόρίες στην αντίστοιχη Εγκύκλιο:

https://www.opekepe.gr/images/documents/Febr2022/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_12294.pdf