Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο Συνεργατών της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας

Στην Ε.Γεω, με στοχευμένες παρεμβάσεις “ανοίγουμε” διαύλους εργασίας!

Προσκαλούμε όλους τους Γεωγράφους να εγγραφούν στο Μητρώο συνερατών της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας έως 29/4/2022 και ώρα 14.00.

Η Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας: https://www.anmess.gr/wp-content/uploads/2022/01/Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Μητρώο-Συνεργατών_10-01-2022.pdf