Πρόσκληση στην 22η Γενική Συνέλευση

Καλούμε τους αξιότιμους συναδέλφους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, που θα πραγματοποιηθεί -σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4790/2021, Άρθ.89, Παρ.2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- μέσω τηλεδιάσκεψης *, με τα κάτωθι θέματα:

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα θέματα του Συλλόγου
  2. Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού, σύμφωνα με το Καταστατικό Άρθρο 16** 
  3. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021 – Προϋπολογισμός έτους 2022
  4. Διαδικασία εγγραφών / ανανεώσεων συνδρομών μελών
  5. Λοιπά Θέματα

* Η Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom στον κάτωθι σύνδεσμό: 

https://us02web.zoom.us/j/89488500935?pwd=UVI2TEVOOU9DNHEwdktWbDRZeVozQT09

Meeting ID: 894 8850 0935

Passcode: 626186

** Απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Για το Δ.Σ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος – Μεταξάκης Γιώργος

Ο Γενικός Γραμματέας – Παυλής Ευάγγελος