Διαδικασία απόκτησης μελετητικού πτυχίου για Γεωγράφους

Οι Γεωγράφοι έχουν δικαίωμα απόκτησης μελετητικού πτυχίου περιβαλλοντικών μελετών (κατηγορίας 27). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή του αποτελεί το πέρας

Περισσότερα

ΦΕΚ διορισμού Γεωγράφων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΦΕΚ διορισμού Γεωγράφων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση [pdf_attachment file=”1″ name=”ΦΕΚ διορισμού Γεωγράφων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση]

Περισσότερα

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις ΠΕ που άπτονται του αντικειμένου και στις θέσεις ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού.

Σε περιπτώσεις προκηρύξεων που δεν αναφέρεται ρητά το τμήμα Γεωγραφίας στα επιλέξιμα πτυχία, εφόσον το αντικείμενο της θέσης είναι συναφές

Περισσότερα