Ενημερωτικό φυλλάδιο Ε.ΓΕΩ (έκδοση 1)

Η Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, έβγαλε το πρώτο της συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με την επιστήμη της Γεωγραφίας στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το τι είναι Γεωγραφία στις μέρες μας, με το επάγγελμα του Γεωγράφου στην Ελλάδα, με διάφορες δραστηριότητες των πτυχιούχων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης:


More presentations from Geographers Association of Greece

Επιμέλεια φυλλαδίου: Βαγγέλης Παυλής, Νεκταρία Κουβάτη, 2019

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial