Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’”

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) θα δοθεί χρηματοδοότηση ύψους 20.000.000,00 € προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ερευνητικές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα η χρηματοδότητση δίνεται μέσω του Β’ κύκλου της δράσης “Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές” και αφορά έρευνες οι οποίες πρόκειται να εκπονηθούν εντός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες καλούνται να υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής  (https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform)από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

Η κάθε ερευνητική ομάδα που θα υποβάλει πρόταση θα μπορεί να απαρτίζεται από 3 ή 4 άτομα εκ των οποίων 2 θα είναι οι υποψήφιοι υπότροφοι, 1 ακαδημαϊκός σύμβουλος και προαιρετικά ένας αναπληρωτής ακαδημαϊκός σύμβουλος.  Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας, η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 19.500 ευρώ ανά άτομο και για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 15.000 ανά άτομο. Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ’ αποκοπή ποσό 7.000 και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

Οι προτάσεις μπορούν να προέρχονται απ’ τα ακόλουθα 7 επιστημονικά πεδία:

1. Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

3. Γεωργικές Επιστήμες

4. Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες

5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

6. Κοινωνικές Επιστήμες

7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω πεδία εξειδικεύονται περαιτέρω σε Επιστημονικούς Τομείς (υποπεδία) και Επιστημονικές Εξειδικεύσεις βάσει του συστήματος κατανομής που ακολουθεί η “Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και η “Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών” αυτής.

Ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση research@epeaek.gr. Περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/.

Τέλος, η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην ενίσχυση ερευνητών στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση του brain drain που παρατηρείται έντονα στη χώρα μας. 

Με πληροφορίες απ’ το kedros.gr και το έγγραφο της προδημοσίευσης, διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/12/Prodimosieusi-Diadikasia-Pro-epilogis-Mikra-ereunitika-B-kyklos.pdf 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial