Συνεργασία Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας με την εταιρεία Master Α.Ε.

Η Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας προέβηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Master A.E. κερδίζοντας προνομιακή έκπτωση για όλους τους επιστήμονες Γεωγράφους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν πιστοποιημένα σεμινάρια εκπαιδευτών ανηλίκων. Για όσους γνωρίζουν τα εν λόγω σεμινάρια είναι υποχρεωτικά για όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν σε ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων κλπ).

Περιοχή κάλυψης είναι όλη η Ελλάδα. Οι συνάδελφοι Γεωγράφοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα πιστοποιημένα σεμινάρια αρκεί να επικοινωνήσουν με την Ένωση ούτως ώστε να λάβουν ειδική βεβαίωση που θα την προσκομίσουν στην εταιρεία Master A.E.

Η έκπτωση που κερδίζουν τα μέλη φτάνει τα 120 ευρώ περίπου καθώς απο τα 350 ευρώ που στοιχίζει το εν λόγω σεμινάριο η τελική τιμή ανέρχεται στα 227,5.

 

Η εταιρεία προσφέρει έκπτωση για 2 ακόμη σχετικά σεμινάρια:

  1.  ΝΕΟ Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο για τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς & Συμβάσεις – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (117 ευρώ για τους Γεωγράφους από 180)
  2.   DPO Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) (617,5 ευρώ για τους Γεωγράφους από 950).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια προσεχώς.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial