8 συμβάσεις σε έργο LIFE (2 για Γεωγράφους)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοπoικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση Συμβάσεων Έργου σε οχτώ (8) εξωτερικούς συνεργάτες, με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του Έργου: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση καί διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτύπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» LIFE16 IPE/GR/002 – LIFE IP 4 NATURA».
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: dasarxeio.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial