Σκοποί της Ένωσης

Σκοποί της Ένωσης είναι:

1. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης, και η μέσω αυτής αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου.

2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή των μελών της σε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

3. Η διαρκής επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση των μελών της καθώς επίσης και η διάδοση και προαγωγή της γεωγραφικής επιστήμης.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial