Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στις προκηρύξεις ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Συγκεκριμένα για τις προκηρύξεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: Στην περίπτωση εκείνη που το πτυχίο της Γεωγραφίας δεν αναγράφεται στη λίστα των επιλέξιμων πτυχίων, ούτε αναγράφεται ότι δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου τμήματος Γεωγραφίας (Αιγαίου ή Χαροκόπειου).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial