Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις ΠΕ που άπτονται του αντικειμένου και στις θέσεις ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού.

Σε περιπτώσεις προκηρύξεων που δεν αναφέρεται ρητά το τμήμα Γεωγραφίας στα επιλέξιμα πτυχία, εφόσον το αντικείμενο της θέσης είναι συναφές με το αντικείμενο του Γεωγράφου, και αναφέρεται στην προκήρυξη ρητώς “ή ισότιμος τίτλος” ή “ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ΑΕΙ” οι απόφοιτοι Γεωγράφοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επισυνάπτοντας βεβαίωση συνάφειας που λαμβάνουν από τη γραμματεία του οικείου τμήματος αποφοίτησης. Η εν λόγω διαδικασία είναι συνήθης και παρατηρείται σε μία σειρά από προκηρύξεις φορέων όπως Κτηματολόγιο, Υπουργεία και άλλες υπηρεσίες.

Πέραν των θέσεων που άπτονται του αντικειμένου, οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στις προκηρύξεις ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial