Αναπληρωτές καθηγητές – Δήλωση περιοχών ως 31 Αυγούστου

Ως τις 31 Αυγούστου καλούνται οι αναπληρωτές καθηγητές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν περιοχές προτίμησης. Η δήλωση θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΥΔ. Οι αναπληρωτές καθηγητές που δεν θα δηλώσουν περιοχές αποκλείονται από τη διαδικασία ακόμη και στην περίπτωση που ήταν επιλέξιμοι.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ