Διαδικασία απόκτησης μελετητικού πτυχίου για Γεωγράφους

Οι Γεωγράφοι έχουν δικαίωμα απόκτησης μελετητικού πτυχίου περιβαλλοντικών μελετών (κατηγορίας 27). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή του αποτελεί το πέρας τεσσάρων ετών από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου.

Εν συνεχεία θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στο μητρώο μελετητών του υπουργείου υποδομών και μεταφορών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αρχικής εγγραφής ατομικού πτυχίου μπορούν να αναζητηθούν εδώ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial