Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών καθηγητών

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών καθηγητών για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.