Εκλεγμένο ΔΣ ετών 2015 – 2016

Στάθης Καντάς
Πρόεδρος ΔΣ
Στάθης Αραποστάθης
Αντιπρόεδρος ΔΣ
e-mailwebsite
Βασίλης Κουτσούκος
Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Μισαηλίδης
Αναπ. Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Στρατάκης
Ταμίας
Δήμητρα Δαρδαμάνη
Μέλος ΔΣ
Μαρία Μιμμή
Μέλος ΔΣ
Νικολίνα Μυωφά
Μέλος ΔΣ
Δημήτρης Σκαρλάτος
Μέλος ΔΣ