Καταστατικό Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδος

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε το καταστατικό της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδος.

Καταστατικό Ε.ΓΕΩ