11ο διεθνές συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Στις 15 με 18 Απριλίου 2018 θα διεξαχθεί το 11ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας με τίτλο: “INNOVATIVE GEOGRAPHIES: Understanding and Connecting our World”

Περισσότερες πληροφορίες εδώ