Προεδρικό διάταγμα ένταξης Γεωγράφων στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τον κλάδο ΠΕ στον οποίο ανήκουν οι Γεωγράφοι στο επισυναπτόμενο αρχείο.


PD347FEK315_31_12_2003