Μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Στατιστική.

Η θέση προκηρύσσεται για την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι στατιστικοί, μαθηματικοί ή κοινωνικοί επιστήμονες με βασικές σπουδές, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό δίπλωμα ή συνδυασμό αυτών στα πεδία της κοινωνικής στατιστικής και να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη στατιστική ανάλυση, στη διαχείριση μεγάλων σειρών ποσοτικών δεδομένων και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, και στον σχεδιασμό και στη διενέργεια ποσοτικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας, σε τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες θεματικές του κοινωνιολογικού ερευνητικού πεδίου: α) μετανάστευση, β) εκπαίδευση, γ) απασχόληση, δ) κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα, ε) τουρισμό, στ) πολιτικές στάσεις και συμπεριφορά.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/Dpages/geem/viewitem.php?id=25977&type=procs&position=ext

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial