Μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση.

Προκηρύσσεται μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση. Η θέση προκηρύσσεται για την κάλυψη της ανάγκης να συνεχιστεί η μακρά ερευνητική παράδοση του ΕΚΚΕ στο πεδίο της Κοινωνικής Γεωγραφίας και λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά ζητήματα που ανακύπτουν με τη μεγέθυνση των πόλεων, τις πληθυσμιακές ροές, την οργάνωση και διαχείριση των κοινωνικο- οικονομικών σχέσεων στο χώρο.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν διδάκτορες κοινωνικών και πολιτικών επιστημών με ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στα πεδία της αστικής κοινωνιολογίας και των επιστημών του χώρου, ιδίως στη μελέτη της ηθελημένης ή εξαναγκαστικής μετανάστευσης, της πολιτικής και πολιτισμικής γεωγραφίας, καθώς και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, με τη χρήση καινοτομικών ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων σε συγκριτική ή μη κλίμακα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και την 02.06.2017 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΚΕ, 8ος όροφος, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, Τ.Θ. 3236, τα παρακάτω: – ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των τυχόν πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 1 πρωτότυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης) – ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 1 πρωτότυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης) – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (σε 1 αντίτυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης). Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 210-7491636 κ. Αθηνά Γυπαράκη και 210- 7491675 κ. Αναστασία Δανέλη Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/Dpages/geem/viewitem.php?id=25977&type=procs&position=ext

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial