Δηλωθείσες Υποψηφιότητες ως 20/7

Ενημερώνονται οι επιστήμονες Γεωγράφοι, ότι στο e-mail της Ε.ΓΕΩ, ως τις 20/7, δηλώθηκε μία υποψηφιότητα, της παράταξης GEOGRAPHY 2030. Επισυνάπτεται το αρχείο με τους υποψηφίους της παράταξης έπειτα από σχετικό αίτημά κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της Ε.ΓΕΩ.

Παράταξη Geography 2030
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial