Πρόγραμμα Κατάρτισης Μικροβιολογία του νερού

Το πρόγραμμα κατάρτισης μικροβιολογία του Νερού, αποτελεί ένα e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδανικό για όσους θέλουν να εξειδικευθούν στο εν λόγω αντικείμενο. Προς ενημέρωση των πτυχιούχων Γεωγράφων, επισυνάπτεται ενδεικτική πρόσκληση.

e-learning.ΠΑ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial