Επιστολή της Ε.ΓΕΩ σε ΕΑΠ

Η Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας απέστειλε επίσημη επιστολή στο ΕΑΠ με την οποία ζητάει την ιεραρχική αποκατάσταση ως προς την επιλογή διδασκόντων σε δύο μαθήματα ΠΠΣ που εντάσσονται στο χώρο της αμιγούς Γεωγραφικής Επιστήμης. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στη γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας.

Ε.ΓΕΩ προς ΕΑΠ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial