Μάρτιος 2019 archive

Δράσεις για τη διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων

Σε συνέχεια της προσπάθειας που γίνεται για την διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωγράφων στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας προχώρησε στην κοινοποίηση επιστολής στην Πρυτανική Αρχή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

30 υποτροφίες του προγράμματος START

Το πρόγραμμα START – Create Cultural Change ανακοινώνει την 5η και τελευταία ανοικτή πρόσκληση για 30 υποτροφίες για όσους οραματίζονται την Δημιουργία Πολιτιστικής Αλλαγής στην κοινότητά τους. Η προκήρυξη αφορά απόφοιτους πανεπιστημίων που έχουν δημιουργικές ιδέες για λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα μετρά από πολιτιστικές πρωτοβουλίες και θέλουν να εκπαιδευτούν στην διαχείριση έργων με …

Continue reading