Ιανουάριος 2019 archive

Θέση εργασίας στην G. P. GREEN PROMOTIONS & SALES MON/ΠΗ ΙΚΕ – Αττική

Η εταιρεία G. P. GREEN PROMOTIONS & SALES MON/ΠΗ ΙΚΕ-Αττική ανακοίνωσε θέση εργασίας με τίτλο Operations Assistant κι επιθυμητή γνώση GIS.

Continue reading

Θέση Εργασίας στην εταιρεία DRAXIS

Η εταιρεία Draxis που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει θέση εργασίας για άτομα με γνώσεις γεωπληροφορικής και πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’”

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) θα δοθεί χρηματοδοότηση ύψους 20.000.000,00 € προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ερευνητικές ομάδες.

Continue reading

AGILE 2019 – Call for Papers

Το 22ο AGILE Διεθνές Συνέδριο Γεωπληροφορικής Επιστήμης (22nd AGILE International Conference on Geo-information Science)  με θέμα τις Γεωχωρικές Τεχνολογίες για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (“Geospatial Technologies for Local and Regional Development”) θα διεξαχθεί 17-20 Ιουνίου 2019 στη Λεμεσό. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Cyprus University of Technology και την Association of Geographic Information Laboratories …

Continue reading