Νοέμβριος 2017 archive

Θέση εργασίας: Operations Αssistant

Η εταιρεία Green Promotions and sales αναζητεί εργαζόμενο με γνώσεις GIS με τίτλο εργασίας: Operations Assistant. Πηγή: (skywalker.gr)

Continue reading

Προκήρυξη θέσης Γεωγράφου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το εθνικό αστεροσκοπείο αθηνών προκηρύσσει θέση γεωγράφου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων»

Continue reading