Ιούνιος 2017 archive

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Επισκοπήσεις 2017 σύμφωνα με την αριθμ. 25623/19.6.2017 & ΑΔΑ: ΩΔΚΗΟΞ3Μ-ΩΚΠ) Απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόκλησης της Διευθύντριας του ΙΜΔΟ.

Continue reading

Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών καθηγητών

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών καθηγητών για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Continue reading

11ο διεθνές συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Στις 15 με 18 Απριλίου 2018 θα διεξαχθεί το 11ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας με τίτλο: “INNOVATIVE GEOGRAPHIES: Understanding and Connecting our World” Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περισσότερα εδώ

Θέσεις εργασίας: Earth Observation and GIS expert

The continuously expanding activities of Planetek Hellas have created job opportunities for new entrants as EARTH OBSERVATION & GIS Experts in our team. The new colleagues will be involved in image analysis and processing activities, as well as digital mapping. The successful candidates have a Degree in areas such as Rural and Survey Engineering, Forestry, …

Continue reading