Απρίλιος 2017 archive

25th Conference of Association of Spanish Geographers (AGE)

In 25th of October at the city of Madrid the 25th Conference of Association of Spanish Geographers will take place. The topic of the conference is: “Nature – Territory and city in a global world” We strongly recommend our members to attend this very good conference. More info can be found at the conference’s web …

Continue reading

25ο Συνέδριο της Ένωσης Ισπανών Γεωγράφων (AGE)

Στις 25 Οκτωβρίου στην πόλη της Μαδρίτης θα διεχαθεί το 25ο Συνέδριο της Ένωσης Γεωγράφων Ισπανίας. Το θέμα του συνεδρίου είναι: “Nature – Territory and city in a global world.

Continue reading

International Conference: “Contested Borderscapes” 28th of September 2017, Lesvos Island

In 28th of September an International Conference will take place in Lesvos island. The topic of the conference is: Contested Borderscapes. More information can be found at the conference’s web site: http://www.contested-borderscapes.net/

Διεθνές Συνέδριο: Αμφισβητούμενοι συνοριακοί τόποι: Διεθνικές Γεωγραφίες απέναντι στην Ευρώπη – 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017, Μυτιλήνη, Λέσβος

Στις 28 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί διεθνές συνέδριο στη Μυτιλήνη με θέμα: Αμφισβητούμενοι συνοριακοί τόποι: Διεθνικές Γεωγραφίες απέναντι στην Ευρώπη – Φρούριο – 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017 Διεθνές Συνέδριο, Μυτιλήνη, Λέσβος   Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.contested-borderscapes.net/  

International Symposium: Assemblage Thinking: Theory, Analysis, Practice and Governance

In 2-5 of June 2017, at the department of Geography of the University of the Aegean a symposium will take place. The topic is: Assemblage Thinking: Theory, Analysis, Practice and Governance. More information can be seeked at the symposium’s web site: http://assemblage-symposium.aegean.gr/

Διεθνές Συμπόσιο – Assemblage thinking: Theory, Analysis, Practice and Governance. Τμήμα Γεωγραφίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στις 2-5 Ιουνίου 2017, στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα διεξαχθεί διεθνές συμπόσιο με θέμα Assemblage Thinking: Theory, Analysis, Practice and Governance.   Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://assemblage-symposium.aegean.gr/  

Association’s aims

Aims of the Association: 1. The advocacy and promotion of professional, economic, insurance and syndicalistic rights of the Association members and the update of their scientific work. 2. The undertaking of initiatives of the members in every effort for developing geographic education in Greece. 3. Constant education of their members as well as the spread …

Continue reading

Σκοποί της Ένωσης

Σκοποί της Ένωσης είναι: 1. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης, και η μέσω αυτής αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου. 2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή των μελών της σε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 3. Η διαρκής επιμόρφωση και …

Continue reading

Πώς να γίνετε μέλη

Μέλη της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδος μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωγραφίας Πανεπιστημίων είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος στη Γεωγραφία.

Continue reading