Μάιος 2016 archive

Διαδικασία απόκτησης μελετητικού πτυχίου για Γεωγράφους

Οι Γεωγράφοι έχουν δικαίωμα απόκτησης μελετητικού πτυχίου περιβαλλοντικών μελετών (κατηγορίας 27). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή του αποτελεί το πέρας τεσσάρων ετών από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου. Εν συνεχεία θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στο μητρώο μελετητών του υπουργείου υποδομών και μεταφορών.

Continue reading

Εκλεγμένο ΔΣ ετών 2015 – 2016

Καταστατικό Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδος

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε το καταστατικό της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδος.

ΦΕΚ διορισμού Γεωγράφων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΦΕΚ διορισμού Γεωγράφων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Προεδρικό διάταγμα ένταξης Γεωγράφων στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τον κλάδο ΠΕ στον οποίο ανήκουν οι Γεωγράφοι στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Continue reading

Εκλεγμένο ΔΣ ετών 2013 – 2014

Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης Γεωγράφων (έτος 2011)

Έρευνα: Επαγγελματική Αποκατάσταση Γεωγράφων (έτος επικαιροποίησης: 2011)

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στις προκηρύξεις ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Συγκεκριμένα για τις προκηρύξεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: Στην περίπτωση εκείνη που το πτυχίο της Γεωγραφίας δεν αναγράφεται στη λίστα των επιλέξιμων πτυχίων, ούτε αναγράφεται ότι δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ …

Continue reading

Προεδρικό διάταγμα επαγγελματικής κατοχύρωσης Γεωγράφων ΦΕΚ 124Α/2002

  Προεδρικό διάταγμα επαγγελματικής κατοχύρωσης Γεωγράφων. Αριθμός ΦΕΚ: 124Α/2002

Continue reading

Εκλεγμένο ΔΣ ετών 2011-2012