Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Επισκοπήσεις 2017 σύμφωνα με την αριθμ. 25623/19.6.2017 Continue reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

11ο διεθνές συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Στις 29 Νοεμβρίου ως τις 2 Δεκεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 11ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας με τίτλο: «INNOVATIVE GEOGRAPHIES: Understanding and Connecting our World» Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περισσότερα Continue reading Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Θέσεις εργασίας: Earth Observation and GIS expert

The continuously expanding activities of Planetek Hellas have created job opportunities for new entrants as EARTH OBSERVATION & GIS Experts in our team. The new colleagues will be involved in image analysis and processing activities, as well as digital mapping. Continue reading Θέσεις εργασίας: Earth Observation and GIS expert

Social Media Training Course – 26 Μαΐου Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ένα σεμινάριο, με θέμα τα ‘’Social Media’’. Πρόκειται Continue reading Social Media Training Course – 26 Μαΐου Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Στατιστική.

Η θέση προκηρύσσεται για την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι στατιστικοί, μαθηματικοί ή κοινωνικοί επιστήμονες με βασικές σπουδές, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό δίπλωμα ή συνδυασμό αυτών στα πεδία της Continue reading Μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Στατιστική.

Μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση.

Προκηρύσσεται μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση. Η θέση προκηρύσσεται για την κάλυψη της ανάγκης να συνεχιστεί η μακρά ερευνητική παράδοση του ΕΚΚΕ στο πεδίο της Κοινωνικής Γεωγραφίας και λαμβάνοντας υπόψη τα Continue reading Μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση.

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 62511/Ζ1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες με Continue reading Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ